ابرها چگونه بارور می شوند؟

ابرها چگونه بارور می شوند؟

همانطور که میدانید مقداری از آب دریاها-رودخانه‌ها-گیاهان و حتی سطح زمین بخار می‌شود و به آسمان می‌رود. با زیادشندن بخار آب در هوا، ذرات آب با یکدیگر جمع میشوند به صورت در می آیند. هنگامی که در محیط سرد قرار

چه زمانی برای اولین بار به ماهیت صاعقه پی بردند؟

چه زمانی برای اولین بار به ماهیت صاعقه پی بردند؟

بن فرانکلین (1706-1790) یک شهروند آمریکایی با استعداد های فراوان بود. او ناشر، دانشمند و سیاستمداری بود که نقش مهمی در بنیان گذاری کشور ایالات متحده داشت. زمانی که او بادبادکی در هوای طوفانی به پرواز درآورده بود، به ماهیت صاعقه

خط بریل چه زمانی اختراع شد

خط بریل چه زمانی اختراع شد

  روش بریل توسط مرد نابینایی به نام لویی بریل در سال 1829 بوجود آمد. او روشی را پایه گذاری کرد که برای افراد نابینا فرصت خواندن و نوشتن میداد. الفبای بریل امروزه یکی از متداول ترین الفباهای مورد استفاده

صفحه ی 1 از 3 صفحه123